Zpět

Asistent(-ka) starosty města

Datum inzerátu: 17.7.2013

Platnost do: 2.9.2013

Instituce/Firma:

Text inzerátu:

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV    

 

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovního místa

 (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

 

Asistent(-ka) starosty města


Popis pracovní pozice:

 • administrativní a organizační podpora vedení města – plnění úkolů spojených s úřední činností starosty města a členů rady města, správa kalendáře, organizace a příprava schůzek, příprava podkladů k jednání,
 • komunikace s odbory městského úřadu při zajištění potřebných podkladů pro práci starosty města a členů rady města,
 • interní a externí písemná komunikace,
 • evidence korespondence a jiných písemností starosty města a členů rady města,
 • zpracování textů, tabulek a prezentací,
 • zařizování pracovních cest a zpracování cestovních příkazů,
 • ve spolupráci s asistentkou tajemníka zpracování programu a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady města,
 • vyhotovení a evidence zápisů z jednání orgánů města,
 • evidence úkolů z jednání orgánů města a zajištění jejich plnění,
 • komunikace s médii a koordinace prezentace města navenek,
 • organizace přijetí návštěv a oficiálních hostů.

 


Požadavky:

 • vzdělání minimálně středoškolské s maturitou,
 • znalost prostředí státní správy a samosprávy výhodou ,
 • znalost příslušné legislativy (zejména z. č. 128/2000 Sb.),
 • časová flexibilita,
 • zkušenosti z administrativy,
 • dobrá počítačová gramotnost (nejméně Word, Excel, PowerPoint, práce s internetem, uživatelská práce s obsluhou redakčního systému webu, uživatelská úprava fotografií, další znalosti výhodou),
 • řidičský průkaz sk. B,
 • nekonfliktnost, komunikativnost, asertivita, pečlivost, samostatnost, reprezentativní vystupování, organizační schopnosti,
 • základní komunikační znalost cizího jazyka (AJ nebo NJ).

 

Nástup dle dohody, nejlépe od 1.11.2013.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 8.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  02.09.2013   

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV

- písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 02.09.2013 – do 17:00 hod.

Podrobnější informace : Bc. Iva Dvořáčková, tel. 549 439 715

 

 

-          v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

-          k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

-          před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 


Za obsah této stránky zodpovídá: Zdenka Králová
Zpět