Zpět

Aktuality z radnice

SLAVNOSTNÍ UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH OBČANSTVÍ A CENY MĚSTA TIŠNOVA

cestni_obcane_2014.jpg

Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání dne 6. 10. 2014 schválilo udělení těchto  ocenění:


ČESTNÉ OBČANSTVÍ  MĚSTA TIŠNOVA

MUDr. Stanislavu Sedláčkovi, in memoriam

doc. ak. soch. Václavu Hynku Machovi, in memoriam

Ladislavu Suchomelovi


CENA MĚSTA TIŠNOVA

Zdeňku Jílkovi

 

Dne 28. 10. 2014, u příležitosti  Dne vzniku samostatného československého státu, bude tato ocenění předávat v obřadní síni radnice starosta města Tišnova, Ing. Tomáš Komprs.

Dovolujeme si pozvat veřejnost na tento slavnostní akt s následujícím programem:

  • 15:00  setkání u Pomníku české státnosti na ulici Svatopluka Čecha, položení věnce
  • 15:30  pietní akt u Pomníku padlých na náměstí 28. října
  • 16:30  zahájení udělování čestných občanství a ceny města v obřadní síni radnice

Bližší informace o oceněných osobnostech byly zveřejněny v Tišnovských novinách 9/2014.

zobrazit vše

Začíná dostavba kanalizace a rekonstrukce komunikací "Za Mlýnem"

radnice

V uplynulých dnech bylo potvrzeno, že ani v poslední výzvě SFŽP nebyla přiznána dotace Svazku VaK Tišnovsko na rekonstrukci a dostavbu kanalizační sítě v Tišnově a Předklášteří. Umřela tak poslední naděje na finanční pomoc při budování nové kanalizace v lokalitě Za Mlýnem, která si dle rozpočtových nákladů vyžádá téměř 30 mil Kč. Svazek VaK Tišnovsko tedy hodlá zrealizovat tuto potřebnou a z výše uvedených důvodů dlouho odkládanou akci v průběhu příštího roku s pomocí úvěru a vlastních zdrojů. Po zbudování nové kanalizace bude následovat rekonstrukce povrchů ulic, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Investorem navazující akce bude město Tišnov a obec Předklášteří. Dle rozpočtu si tyto práce vyžádají náklady asi 24 mil Kč. V současné době koordinujeme postup všech investorů a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavebních prací tak, aby práce mohly být zahájeny na jaře roku 2015 a celé dílo předáno do užívání ještě do zimy. Prosíme tímto obyvatele a návštěvníky oblasti Za Mlýnem v následujících měsících o spolupráci a trpělivost při realizaci této náročné investiční akce. Odměnou nám bude vyřešení letitého problému našeho města.

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 6. října 2014 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

zobrazit vše

Ocenění Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje městu Tišnov

plaketa.jpg

Ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil v úterý 23. září 2014 v Brně udělil Plaketu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje městu Tišnov za aktivní spolupráci s krajským ředitelstvím. Ocenění si spolu s dalšími starosty měst přebral starosta města Ing. Tomáš Komprs.

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 8. září 2014 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

 

zobrazit vše

Anketa - Rekonstrukce náměstí Míru

radnice

Vedení města Tišnova připravuje rekonstrukci náměstí Míru. Jedním z podkladů pro zadání architektonické soutěže je i tento anketní průzkum názorů obyvatel města. Zodpovězením otázek přispějete ke kvalitnímu výsledku rekonstrukce.

Rádi bychom požádali všechny obyvatele města o účast na vyplnění ankety, která zabere cca 5 minut. Vyplnění je anonymní. Pokud se rozhodnete zapojit, učiňte tak prosím do 15.9.2014.

Anketa je připravena zde a je také k dispozici v tištěné podobě v zářijovém čísle Tišnovských novin.

zobrazit vše

Kontroly na Městském úřadě v Tišnově za 1. pololetí 2014

radnice

Během 1. pololetí 2014 proběhlo na Městském úřadě Tišnov pět rozsáhlých kontrol.

Více v článku

zobrazit vše

Dopravní omezení

uzavření silnice

Dovolujeme si upozornit, že v souvislosti s prováděním prací na rekonstrukci silnice II/385 bude tato silnice v úseku od mostu přes řeku Svratku v Tišnově po křižovatku silnic II/385 x III/38522 (silnice směr Březina) v termínu od 14.7.2014 do 20.7.2014 uzavřena. Objízdná trasa bude vedena přes Tišnov po ulici Brněnská a přes městys Drásov, po stávající objízdné trase nařízené v rámci uzavírky obce Hradčany a bude řádně označena přechodným dopravním značením.

zobrazit vše

Upozornění

Městská policie

Dne 3.7.2014 bylo oznámeno na podatelnu MěÚ Tišnov podezření, že na území našeho města dochází k podvodné sbírce na zdravotně postižené osoby. Tato informace byla ihned předána městské policii. Strážníkovi MP se po krátké době podařilo jednoho z podezřelých mužů vypátrat. Tento muž se po spatření strážníka dal na útěk, ale po krátkém pronásledování se nakonec zastavil. Následně bylo zjištěno, že se muž prokazoval občanům listinou opatřenou logem vozíčkářů, na které ovšem nebylo ani razítko. Poté byla na místo přivolána Policie ČR, které byla celá záležitost předána k dořešení. Apelujeme na občany, aby si vždy pečlivě prohlédli listiny, kterými se osoby žádající příspěvek prokazují a v případě jakéhokoli podezření neváhali a vyrozuměli městskou policii na tel. 603 577 252 nebo 549 439 858.

zobrazit vše

Organizační změny na MěÚ

radnice

Na Městském úřadu Tišnov došlo od 1.7.2014 k organizačním změnám. Zánikem Odboru kultury a školství přechází agenda Tišnovských novin a Tišnovské televize pod příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská  152. Agenda školství v rámci úřadu zůstává a spadá pod Odbor finanční.

Dále došlo k rozdělení Odboru územního plánování a stavebního řádu na dva samostatné odbory, a to Odbor územního plánování a Odbor stavebního řádu. V souvislosti s touto změnou byla jmenována Ing. Alena Doležalová do funkce vedoucí Odboru územního plánování a paní Soňa Matušková do funkce vedoucí Odboru stavebního řádu. 

zobrazit vše
Celkem položek: 268