Zpět

Aktuality z radnice

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2015

Rozpočet

Dnes byl na úřední desce i na internetových stránkách zveřejněn návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2015.

Rozpočet města Tišnova na rok 2015 bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 16. března 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz v termínu od 2. března 2015 do 13. března 2015 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města, kde bude návrh rozpočtu schvalován.

(27. února 2015)

zobrazit vše

Dopravní průzkum „Jak cestujeme do Brna a v Brně?“

Plakát

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje pro Statutární město Brno jedinečný a rozsáhlý průzkum o dopravním chování cestujících na území města Brna. Během průzkumu, který bude anonymní, osloví tazatelé 4200 respondentů přijíždějících do Brna. Vzhledem k tomu, že velká část občanů Tišnova i okolních obcí dojíždí do Brna za prací nebo službami, je předpoklad, že budou v rámci průzkumu osloveni i oni.

zobrazit vše

Poděkování občanům za návrhy na pojmenování nových ulic

Ilustrační obrázek

Městský úřad Tišnov děkuje všem občanům, kteří svými návrhy aktivně přispěli do ankety na pojmenování tří nových ulic ve městě. Všechny obdržené varianty budou nyní projednány v Komisi pro kulturu a cestovní ruch.

V rámci veřejné ankety byla na Městský úřad Tišnov doručena celá řada zajímavých námětů. Komise nyní bude posuzovat celkem 117 návrhů, které obsahují 87 možných názvů nových ulic. Z toho vyplývá, že některé návrhy se opakovaly, část z nich dokonce více než dvakrát. Dále jsme obdrželi 22 samostatných návrhů na pojmenování ulic bez upřesnění lokality.  Komise proto vybere max. 5 názvů pro každou ulici a sestaví doporučené pořadí, vždy s odůvodněním výběru navrhovaného názvu. Zpracovaný  materiál bude poté předložen do orgánů města, a to nejdříve do rady a poté do zastupitelstva.

(24. února 2015)

zobrazit vše

Výběrové řízení

Rohovka

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent Odboru správy majetku a komunálních služeb  (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Regenerace zeleně pokračuje na sídlišti Pod Květnicí

imag4407.jpg

V těchto dnech byla zahájena 2. etapa projektu „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“. Na sídlišti Pod Květnicí právě probíhá kácení stromů a výřez keřů. Vybrané stromy jsou káceny s ohledem na provozní bezpečnost a jejich špatný zdravotní stav. V měsících březnu a dubnu 2015 bude vysazeno 152 stromů a 5045 keřů. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň tak bude doplněna o malokorunné kvetoucí druhy stromů a o nové keřové skupiny. V průběhu jarních měsíců provede souběžně na celém sídlišti arboristická firma odborné řezy stromů. Práce budou dokončeny v červnu tohoto roku.

(19. února 2015)

zobrazit vše

Výběrová řízení

Rohovka

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pozic Referent finančního odboru (účetní) (podrobnosti zde) a Správce sportovišť, údržbář (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova (2/2015)

radnice

Na základě vyhodnocení podnětů občanů a v rámci otevřené komunikace radnice jsme se rozhodli aktuálně zveřejňovat krátké informace z uskutečněného jednání Zastupitelstva města Tišnova. Kompletní zápis naleznete i nadále na webových stránkách města, ten však bude zveřejněn až po jeho zpracování a řádném ověření o několik dní později. Rovněž nebudete ochuzeni o videozáznam jednání, který naleznete v archivu Tišnovské televize. 

...

zobrazit vše

Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná ve pondělí 16. února 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV 

zobrazit vše

Výběrové řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Projektový manažer  (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Informace pro vlastníky kulturních památek – r. 2015

obr_info_r_2015.jpg

Ministerstvo kultury vyhlašuje i pro rok 2015 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

zobrazit vše
Celkem položek: 287