Zpět

Aktuality z radnice

Svolání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 28. dubna 2014 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV

zobrazit vše

Pozvánka na Tišnovské trhy

p3271219.jpg

V sobotu 19. dubna 2014 zahájí svoji sezónu Tišnovské trhy, které budou probíhat pravidelně každou sobotu na náměstí Míru v Tišnově, v čase od 8-11 hodin.

Regionální prodejci osloví návštěvníky pestrou nabídkou velikonočních dekorací, slaného a sladkého pečiva, cukrovinek, dále budou k dostání domácí klobásy, med, zelenina, koření, sazenice do zahrádek, řemesla a jiné produkty.

Další informace o plánovaných akcí letošní sezóny Tišnovských trhů naleznete na http://trhy.tisnovsko.eu/.

zobrazit vše

Oznámení

Rozpočet

Finanční obor MěÚ Tišnov oznamuje všem občanům města, že byl zpracován závěrečný účet za rok 2013.

Závěrečný účet za rok 2013 včetně veškerých příloh je pro občany k nahlédnutí  v úřední dny v termínu od 14.4.2014 do 25.4.2014 na Finančním odboru MěÚ Tišnov a na internetových stránkách města www.tisnov.cz v sekci Dokumenty města – Rozpočet a hospodaření města - 2013.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 28.4.2014, kde bude závěrečný účet schvalován.

zobrazit vše

Výběrová řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na funkce vedoucí Odboru stavebního řádu, vedoucí Odboru územního plánování a referent Odboru územního plánování. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

zobrazit vše

Konkurz na ředitele/ku MŠ Horova

školka

Rada města Tišnova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje

konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola, Tišnov, Horova 960.

zobrazit vše

Upozornění

Stožár

Vzhledem k množícím se stížnostem na nedostatečnou informovanost veřejnosti o plánovaných odstávkách elektrické energie distribuované společností E.ON Česká republika, s. r. o. upozorňujeme občany Tišnova na možnost získávání potřebných informací o odstávkách přímo na internetových stránkách této společnosti http://www.eon.cz/cs/domacnosti/zakaznicky-servis-elektrina/planovane-odstavky-elektriny-dom.shtml. Na nich se lze bezplatně zaregistrovat a nechat si potřebné informace zasílat na mobilní telefon SMS zprávou nebo elektronicky na e-mail.

V případě, že nejste zákazníkem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., obracejte se na přímo na vašeho dodavatele.

Tímto sdělením si však také dovolujeme upozornit, že město Tišnov není ve smluvním vztahu se žádnou společností poskytující distribuci a dodávku elektrické energie, ze kterého by vyplývala povinnost informovat veřejnost o odstávkách. Smluvní vztah uzavírají tyto společnosti s jednotlivými občany (zákazníky). Je tedy pouze na nich, jaké obchodní podmínky (včetně informovanosti o odstávkách) si společně stanoví.

Pokud však město Tišnov obdrží jakékoliv oznámení o odstávkách, zveřejňuje je na úřední desce.

zobrazit vše

Výběrové řízení - Právník/právnička města

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa Právník/právnička města (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Volby do Evropského parlamentu

Volby

Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014. Bližší informace o možnosti volit do Evropského parlamentu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území města Tišnova naleznete v přiloženém dokumentu.

zobrazit vše

Veřejné prospěšné práce (VPP) v Tišnově - již od roku 2004

radnice

Od 11.března tohoto roku platí nová roční smlouva s Úřadem práce ČR, na základě které naše město vytváří 10 pracovních míst v režimu VPP. Díky tomu bude umožněno dalším deseti nezaměstnaným pracovat na úklidu veřejného prostranství, přičemž mzdové prostředky z velké části hradí stát. Tato dobrá zpráva pro Tišnov znamená stabilizaci naší organizační složky „Úklid a údržba města Tišnova“.  

zobrazit vše

Výběrová řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení funkcí Vedoucí oddělení investic Odboru správy majetku a investic (podrobnosti zde), Investiční referent (referent odd. investic Odboru správy majetku a investic) (podrobnosti zde) a Správce sportovišť města (podrobnosti zde).

zobrazit vše
Celkem položek: 251