Svolání Zastupitelstva města Tišnova

radnice

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 28. dubna 2014 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Přímý přenos ze zasedání můžete sledovat na stránkách TTV

zobrazit vše

Dopravní omezení

uzavření silnice

Upozorňujeme, že z důvodu konání Mezinárodní výstavy minerálů bude v termínu od cca 24.4.2014 do 27.4.2014 omezen provoz na ulici Na Hrádku, ve spodní části ulice Drbalova a na ulici Parolkova v Tišnově. Tyto ulice budou sloužit parkování vozidel návštěvníků výstavy a provoz v nich bude jednosměrný.

Děkujeme za pochopení.

zobrazit vše

Pozvánka na Tišnovské trhy

p3271219.jpg

V sobotu 19. dubna 2014 zahájí svoji sezónu Tišnovské trhy, které budou probíhat pravidelně každou sobotu na náměstí Míru v Tišnově, v čase od 8-11 hodin.

Regionální prodejci osloví návštěvníky pestrou nabídkou velikonočních dekorací, slaného a sladkého pečiva, cukrovinek, dále budou k dostání domácí klobásy, med, zelenina, koření, sazenice do zahrádek, řemesla a jiné produkty.

Další informace o plánovaných akcí letošní sezóny Tišnovských trhů naleznete na http://trhy.tisnovsko.eu/.

zobrazit vše

Finanční odbor připomíná

rozpocet

Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Výše obou poplatků je stejná jako v předchozím roce. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.

Za nedodržení tohoto termínu bude uplatněn sankční postih v podobě navýšení základního poplatku, a to až na dvojnásobek.

zobrazit vše

Nabídka pronájmu

pohled-5.jpg

Město Tišnov nabízí k pronájmu volné nebytové prostory v centrální zóně města Tišnov na ulici Brněnská č.p. 2. Jedná se o prostory umístěné v prvním patře budovy. K pronájmu je volné celé první patro, rozdělené na dvě části, každá se samostatným vstupem. Pronajmout je možné obě části nebo samostatně kteroukoliv část. Výměra levé části je 117,35 m2, výměra pravé části je 79,31 m2. Prostory jsou vhodné především k využití pro komerční účely (obchodní činnost, služby pro občany, kanceláře apod.). V roce 2013 byla provedena v celém objektu výměna oken, oprava fasády a rekonstrukce topení včetně osazení podružného měření pro každý nebytový prostor.

zobrazit vše

Oznámení

Rozpočet

Finanční obor MěÚ Tišnov oznamuje všem občanům města, že byl zpracován závěrečný účet za rok 2013.

Závěrečný účet za rok 2013 včetně veškerých příloh je pro občany k nahlédnutí  v úřední dny v termínu od 14.4.2014 do 25.4.2014 na Finančním odboru MěÚ Tišnov a na internetových stránkách města www.tisnov.cz v sekci Dokumenty města – Rozpočet a hospodaření města - 2013.

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111, prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 28.4.2014, kde bude závěrečný účet schvalován.

zobrazit vše

Výběrová řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na funkce vedoucí Odboru stavebního řádu, vedoucí Odboru územního plánování a referent Odboru územního plánování. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech.

zobrazit vše

Konkurz na ředitele/ku MŠ Horova

školka

Rada města Tišnova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje

konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Mateřská škola, Tišnov, Horova 960.

zobrazit vše

Městská slavnost

Plakát

V sobotu 12.dubna 2014 od 8 hodin se tišnovské náměstí Míru promění na ospalé předválečné mocnářství. Hlavním bodem dopoledního programu bude samotný Josef Švejk a jeho c.k. Šraml s dobovým koncertem "Procházka po Rakousku-Uhersku" aneb "Když jsem mašíroval".
Těšit se můžete na stánkový prodej nápojů a tématického občerstvení. 
Odpoledne se akce přesune do Železného, na VIII. ročník tradičního koštu slivovice.
Hlavními pořadateli akce jsou Město Tišnov, Obec Železné, Mikroregion Porta a Městské kulturní středisko Tišnov.
Mediální parter Radio Petrov zajišťuje doprovodný program pro děti.

zobrazit vše

Poděkování Ing. Drhlíkovi a pracovníkům organizační složky „Úklid a údržba města“.

Nemůžeme nenapsat pár řádků ke článku v Tišnovských novinách, kde zastupitel Jan Schneider se nechvalně vyjadřuje o práci Ing. Václava Drhlíka, vedoucího oddělení komunálních služeb. V tomto případě se musíme jednoznačně postavit za jeho práci i za práci zaměstnanců organizační složky. S tvrzením o laxním přístupu nesouhlasíme. Ing. Drhlík je člověk, který pracuje i nad rámec svých povinností a to nám dá leckterý tišnovák za pravdu. Jde o odborníka na svém místě. Jedná se o velmi aktivního pracovníka, který se zasloužil o výsadbu i údržbu abnormálního množství zeleně v našem městě a v tomto duchu pokračuje i s projektemRegenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“, kdy město dosahuje na dotaci v částce více jak 7 mil. Kč. Zároveň Ing. Drhlík přinesl Tišnovu milionové finanční prostředky ve formě různých dotací, které realizoval nebo se na nich alespoň značnou měrou podílel. Jen pro představu se jedná o dotace na malotraktor, štěpkovač, podkop, mulčovač, kompostéry a nádoby na bioodpad. Z těch významnějších nutno ještě připomenout nákup traktoru John Deere, svozového vozu Bonetti, mostní váhy nebo velkoobjemového kontejneru, kde získal pro město celkovou částku 4.253 022,- Kč.

zobrazit vše
Celkem položek: 277