Oprava tiskové chyby v TN č.9/2014

radnice

V TN č. 9/2014 se v rubrice Kam v Tišnově objevila tisková chyba u akce tišnovských hodů. Na tuto akci je, jako každý rok, volný vstup.
Za tiskovou chybu se omlouváme.

Za pochopení Vám děkuje a na setkání s Vámi, nejen na Svatováclavských hodech, se těší redakce Tišnovských novin.

zobrazit vše

Informace z radnice

radnice

Informaci radnice ke zřízení mobilní letní zahrádky před hotelem Květnice naleznete zde.

zobrazit vše

Byla vylosována čísla volebních stran

Dne 27.8. vylosoval MěÚ Tišnov čísla kandidujících volebních stran. Na hlasovacím lístku budou tedy strany uvedeny v následujícím pořadí:

 1. Správný Směr
 2. Strana zelených
 3. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
 4. TOP 09
 5. ANO 2011
 6. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 7. Občanská demokratická strana
 8. Komunistická strana Čech a Moravy
 9. Česká strana sociálně demokratická
 10. Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
 11. "Sdružení nestraníků"
zobrazit vše

Fotografická soutěž "Tisíc lidí, tisíc očí"

Do 31.8.2014 se všichni amatérští fotografové mohou zapojit do zajímavé mezinárodní soutěže.

V rámci společného projektu města Tišnova a partnerského města Sereď s názvem "Umenie bez hraníc" vyhlašují obě města společně amatérskou fotografickou soutěž "Tisíc lidí, tisíc očí".
Každé partnerské města zvlášť (Sereď a Tišnov) vyhlásí 12 nejlepších fotografií. Vítězové těchto fotografií obdrží hodnotné věcné ceny. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.tisicluditisicoci.eu , i na www.tisnov.cz. od 06.09.2014. Termín slavnostního předání cen vítězům proběhne v Tišnově - v sobotu dne 27.09.2014, u příležitostí Svatováclavských hodů (vítězové v Seredi budou oceněni v sobotu 13.09.2014). Vítězné fotografie budou následně vystaveny v obou partnerských městech.

Bližší informace, pravidla a podmínky fotografické soutěže naleznete zde.

zobrazit vše

Oznámení - zemřel Ing. Andrej Sučko

Ing. Andrej Sučko

S politováním oznamujeme občanům města, že dne 23.8.2014 zemřel ve věku nedožitých 75 let Ing. Andrej Sučko, který byl v loňském roce oceněn Cenou města Tišnova za dlouholetou organizaci mezinárodní expozice minerálů v Tišnově. Článek, jenž s jeho krátkým představením byl při této příležitosti publikován v listopadovém čísle Tišnovských novin, naleznete zde.

zobrazit vše

Přehled zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Tišnova 2014

Volby

Přehled zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Tišnova v roce 2014, včetně jmen a příjmení kandidátů jednotlivých stran naleznete zde.

zobrazit vše

Informace k volbám do zastupitelstva města Tišnova

Volby

Městský úřad Tišnov informuje, že v zákonném termínu  dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (do 16:00 hod. 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 16:00 hod. dne 05.08.2014) byly podány pro volby do zastupitelstva města Tišnova kandidátní listiny těchto volebních stran (v abecedním pořadí):

 

 • ANO 2011
 • Česká strana sociálně demokratická
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
 • Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
 • Občanská demokratická strana
 • „Sdružení nestraníků“
 • Správný Směr
 • STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 • Strana zelených
 • TOP 09

Po dobu před rozhodnutím o registraci či odmítnutí kandidátní listiny nemůže registrační úřad poskytnout osobní údaje jednotlivých kandidátů, tyto informace mohou poskytovat pouze politické strany, politická hnutí a sami kandidáti (viz stanovisko MV). Předpokládaný termín rozhodnutí o registraci a jejich zveřejnění je dne 12.08.2014. V tomto termínu budou rovněž zveřejněna jména a příjmení kandidátů jednotlivých volebních stran.

zobrazit vše

Rekonstrukce ulice Družstevní

Oznamujeme občanům, že bude probíhat rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa (v úseku ulic Nerudova - Černohorská). Práce budou spočívat v opravě kanalizace a vodovodu, dále bude rekonstruován uliční prostor (tj. oprava vozovky, chodníků a parkovacích stání) vč. veřejného osvětlení. Doba realizace je od 6.8.2014 do14.11.2014. Zároveň upozorňujeme, že v danému úseku ulice Družstevní bude uzavírka v termínu 18.8.2012 - 30.11.2014 . Dodavatelem stavby je společnost EUROVIA CS, a.s.
Žádáme všechny, kteří se budou pohybovat v blízkosti, aby dbali zvýšené opatrnosti, dodržovali dočasné pokyny a dopravní značení v daném místě.

zobrazit vše

INFORMACE O UZAVÍRCE

uzavření silnice

Upozorňujeme všechny obyvatele Tišnova, že v souvislosti s rekonstrukcí uličního prostoru bude uzavřena místní komunikace v ulici Družstevní (od ulice Nerudova po ulici Černohorská) v termínu od 18. srpna 2014 do 30. listopadu 2014.

 

zobrazit vše

Upozornění

Upozornění

Odbor životního prostředí MěÚ Tišnov, správa městských lesů, upozorňuje občany, že se na kopci Klucanina zpracovávají popadané stromy způsobené větrnou kalamitou. Hrozí zde nebezpečí úrazu, dbejte proto zvýšené opatrnosti.

zobrazit vše
Celkem položek: 328