Kontroly na Městském úřadě v Tišnově za 1. pololetí 2014

radnice

Během 1. pololetí 2014 proběhlo na Městském úřadě Tišnov pět rozsáhlých kontrol.

Více v článku

zobrazit vše

Tišnovské koupaliště od 1.7. v provozu

img_0102.jpg

1.7.2014 byl po provedené rekonstrukci opětovně zahájen provoz koupaliště. Do 4.7. 2014 včetně je vstup volný.

Otevírací doba:

  • pondělí – čtvrtek 9:00 - 20:00
  • pátek – sobota  9:00 - 21:00
  • neděle  9:00 - 20:00
zobrazit vše

Mostek přes potok Besének je zprovozněn

Mostek

Během měsíce června probíhala rekonstrukce mostku přes potok Besének na trase cyklostezky Za Trmačovem. V současné době jsou veškeré práce dokončeny a mostek může být opět plně využíván k danému účelu.

zobrazit vše

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Město Tišnov zprovoznilo další  webovou aplikaci, která otevřeně poskytuje informace o svěřených prostředcích státního rozpočtu. Jedná se o tzv. „Rozklikávací rozpočet“ http://groz2.gordic.cz/MUTI/, který informuje o předpokládaných příjmech a výdajích schváleného rozpočtu a dále o jeho aktuálním plnění. Tyto údaje budou měsíčně aktualizovány.

Dále má občan možnost využít informační portál  Ministerstva financí tzv. “Monitor – státní pokladna“ http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00282707, který umožňuje volný přístup k rozpočtům a účetním informacím všech úrovní státní správy a samosprávy. Jsou zde i informace o hospodaření města Tišnova, jeho zřízených příspěvkových organizacích v minulých obdobích. Tyto data je možné např. porovnat s údaji z jiných měst.

zobrazit vše

Nabídka pronájmu

p1110014.jpg

Město Tišnov nabízí k pronájmu nebytové prostory v centrální zóně města Tišnov na ulici Brněnská čp. 2. Jedná se o prostory umístěné v přízemí budovy. Výměra prostor je 149,64 m2 + alikvotní část společných prostor 38,71 m2. Prostory jsou vhodné především k využití pro komerční účely (obchodní činnost, služby pro občany apod.). Volné od 1.8.2014.

zobrazit vše

Nominace na udělení čestného občanství a ceny města

radnice

Znáte nějakou výjimečnou osobnost, která má svůj podíl na rozvoji města a propagaci jeho dobrého jména? Víte o někom, jehož činnost je v některé oblasti lidského konání zaznamenání hodná a zaslouží poděkování?

Nominujte tohoto člověka na udělení čestného občanství či ceny města.

zobrazit vše

Dopravní uzavírky

uzavření silnice

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění stavby kanalizace v obci Železné bude v termínu od cca 10.7.2014 do 30.9.2014 na silnici procházející obcí ve směru od Tišnova omezen provoz. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Dále upozorňujeme, že rovněž z důvodu provádění stavby kanalizace bude v obci Šerkovice v termínu od cca 10.7.2014 do 30.9.2014 omezen provoz na silnici procházející obcí. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

K omezení silničního provozu také dojde v termínu od cca 7.7.2014 do 24.9.2014 v městysu Drásov na silnici vedoucí z Drásova do Všechovic z důvodu umístění posuvného pracovního místa v důsledku rekonstrukce plynovodu.

Děkujeme za pochopení.

zobrazit vše

Výběrová řízení

radnice

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení pozic: Investiční referent (referent Oddělení investic Odboru správy majetku a investic) (podrobnosti zde) a Referent Odboru stavebního řádu (podrobnosti zde).

zobrazit vše

Upozornění

Městská policie

Dne 3.7.2014 bylo oznámeno na podatelnu MěÚ Tišnov podezření, že na území našeho města dochází k podvodné sbírce na zdravotně postižené osoby. Tato informace byla ihned předána městské policii. Strážníkovi MP se po krátké době podařilo jednoho z podezřelých mužů vypátrat. Tento muž se po spatření strážníka dal na útěk, ale po krátkém pronásledování se nakonec zastavil. Následně bylo zjištěno, že se muž prokazoval občanům listinou opatřenou logem vozíčkářů, na které ovšem nebylo ani razítko. Poté byla na místo přivolána Policie ČR, které byla celá záležitost předána k dořešení. Apelujeme na občany, aby si vždy pečlivě prohlédli listiny, kterými se osoby žádající příspěvek prokazují a v případě jakéhokoli podezření neváhali a vyrozuměli městskou policii na tel. 603 577 252 nebo 549 439 858.

zobrazit vše

Genderový audit na Městském úřadě Tišnov

radnice

V dubnu a květnu letošního roku proběhl na Městském úřadě Tišnov v rámci projektu s názvem „Jsme si opravdu rovni a rovny?“ genderový audit, který schválila Rada města Tišnova již v roce 2012 (viz příloha – Smlouva o partnerství).  Audit byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Genderový audit zajistila organizace Genderové informační centrum NORA, o.p.s. ve spolupráci s Rodinným centrem Studánka o. s. v Tišnově. 

zobrazit vše
Celkem položek: 318